WEBSITE CỦA BẠN ĐANG ĐANG BỊ LỖI CHỨNG CHỈ SSLNếu bạn đang thấy nội dung này khi vào website của bạn, có nghĩa là website bạn đang sử dụng giao thức HTTPS nhưng chưa có chứng chỉ SSL được thiết lập.Để tiến hành thiết lập chứng chỉ SSL cho website, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn tại đây

.

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của AZDIGI tại đây