Di?n d�n SEO4.5su5basata su105 utenti.

Luật kế toán số 03/2003/QH11 – Chương 6,7. Khen thưởng & kỷ luật và điều khoản thi hành


Luật kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội

Số/Ký hiệu 03/2003/QH11
Ngày ban hành 26/06/2003
Người ký Nguyễn Văn An
Trích yếu LUẬT KẾ TOÁN
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật

Trích nội dung chương 1: Những quy định chung trong luật số 03/2003/QH11 về Luật kế toán:

QUỐC HỘI

__________

Luật số: 03/2003/QH11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

LUẬT KẾ TOÁN

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về kế toán.

CHƯƠNG VI. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 61. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động kế toán thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 62. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kế toán thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 63. Hiệu lực thi hành

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.
  2. Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1988 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 64. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

(Đã ký)

Nguyễn Văn An

Xem thêm:

- chương 1: Những quy định chung trong Luật kế toán số 03/2003/QH11

- chương 2: Luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định về nội dung công tác kế toán

- chương 3: Luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định về tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán

- chương 4: Luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định về hoạt động nghề nghiệp kế toán

- chương 5: Luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định quản lý nhà nước về kế toán

- tải về toàn bộ nội dung Luật kế toán số 03/2003/QH11 tại đây.

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan:

Comments

comments

2008 © Bản quyền thuộc về ketoanhanoihn.com
CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI
HOTLINE 0982 686 028 - Mr Hải
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: vanhai688@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "ketoanhanoihn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này