Di?n d�n SEO4.5su5basata su105 utenti.

Các hàm thông dụng trong EXCEL: Hàm toán học và lượng giác


Các hàm thông dụng trong EXCEL:
Hàm toán học và lượng giác

EXCEL là một phần mềm kế toán thông dụng và phổ biến với nhiều tình năng ưu việt của MICROSOFT và được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, do đó rất nhiều kế toán viên quan tâm đến việc học kế toán Excel. Hôm nay tôi sẽ hệ thống lại một số hàm liên quan đến toán học và lượng giác để giúp các bạn phân biệt giữa các hàm, biết ý ngĩa của từng hàm và biết cách sử dụng các hàm trong phần mềm kế toán Excel.

Cú pháp

Ý nghĩa

Ví dụ

ABS(X) Giá trị tuyệt đối của X. ABS(-4.5)=4.5
INT(X) Làm tròn dưới tới số nguyên gần nhất. INT(-4.45)=-5INT(4.6)=4
CEILING(X,N) Số nhỏ nhất trong các số ≥ X và chia hết cho N. CEILING(4.27,0.1)=4.3
FLOOR(X,N) Số lớn nhất trong các số ≤ X và chia hết cho N. FLOOR (4.27, 0.1) = 4.2
ROUND(X,N) Làm tròn X tới N chữ số sau dấu phẩy. ROUND(4.27,1)=4.3
ROUND(4.6,0)=5
TRUNC(X,N) Cắt X tới N chữ số sau dấu phẩy. TRUNC(4.27,1)=4.2
COS(X), SIN(X) Giá trị của cos(X), sin(X)
ACOS(X) ARCOS của X
TAN(X) TANG của X
LOG10(X) Logarit cơ số 10 của X
LN(X) Logarit Neper của X
PI() Số = 3.14
RADIANS(X) Chuyển X từ đơn vị độ (0) sang đơn vị RADIAN RANDIANS(90)=/2
DEGREES(X) Chuyển X từ đơn vị RADIAN sang đơn vị độ (0)
EXP(X) eX
SQRT(X)
MOD(X,Y) Phần dư của phép chia X cho Y MOD(5,3)=2
RAND() Trả về số ngẫu nhiên nằm trong khoảng (0,1).
QUOTIENT(X,Y) X/Y
SUM(X1,X2,…,XN) X1+X2+…XN.
SUM(miền) Tổng các số trong miền. SUM(E1:E9)
SUMIF(miền_kiểm_tra, điều_kiện, miền_tính_tổng) Tính tổng các ô trong miền tính tổng có ô tương ứng (cùng hàng chẳng hạn) trong miền kiểm tra thoả mãn điều kiện. SUMIF(A1:A9,”>5”,B1:B9) cho kết quả tổng các ô B# với A#>5. (# = 1..9).

 

Ví dụ minh họa về hàm SUMIF:

Bạn có một bảng chứa danh sách các cửa hàng, mặt hàng, số vốn của mỗi mặt hàng, doanh thu, dịch vụ, thuế,….. được cho như trong hình. Công việc của bạn là phải tính tổng số vốn đầu tư vào mặt hàng Gạo của tất cả các cửa hàng.

Cả 3 cửa hàng đều kinh doanh 3 loại mặt hàng giống nhau và đều có mặt hàng gạo

Vậy khi đó, bạn cần phải lọc riêng mặt hàng gạo ra để tính tổng số vốn của mặt hàng gạo trong cả 3 của hàng, bạn cần dùng đến hàng SUMIF.

sử dụng hàm SUMIF

Trong bài viết lần sau, Tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các hàm khác liên quan đến thống kế, xử lý chuỗi và văn bản, hàm về thời gian, hàm lôgic, các hàm tra cứu và tham chiếu… Mời các bạn tiếp tục theo dõi Hotline: 0985 375 122  – Ms Huyền

Bài viết liên quan:

Comments

comments

2008 © Bản quyền thuộc về ketoanhanoihn.com
CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI
HOTLINE 0982 686 028 - Mr Hải
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: vanhai688@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "ketoanhanoihn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này